Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

BlackRock World Mining Fund A2

Kurs

328,02 NOK

Pr dato 19.03.2019

Siste 3 år

14,63 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 7 / 7

ISIN
LU0075056555

Løpende kostnad
2,07%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The World Mining Fund seeks to maximise total return. The fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities of mining and metals companies whose predominant economic activity is the production of base metals and industrial minerals such as iron ore and coal. It may also hold the equity securities of companies whose predominant economic activity is in gold or other precious metal or mineral mining. The fund does not hold physical gold or metal.

Kategori Bransjefond, Naturressurser

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.