Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

BlackRock US Growth Fund A2

Kurs

194,09 NOK

Pr dato 22.03.2019

Siste 3 år

18,70 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0097036916

Løpende kostnad
1,82%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The Portfolio objective is to seek long-term growth of capital by investing in a diversified portfolio of equity securities of U.S. companies, placing particular emphasis on companies that have established above-average growth rates in earnings.

Kategori USA, Store selskaper, Vekst

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.