Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

BlackRock US Basic Value Fund A2

Kurs

744,80 NOK

Pr dato 19.03.2019

Siste 3 år

8,70 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0072461881

Løpende kostnad
1,82%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.

Kategori USA, Store selskaper, Verdi

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.