Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

BL-Equities Japan B

Kurs

1 485,42 NOK

Pr dato 25.03.2019

Siste 3 år

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0578148453

Løpende kostnad
1,46%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund invests a minimum of 75% of its net assets in equities of companies listed on regulated Japanese markets. In keeping with the sub-fund objective and with the aim of investing its cash, in accordance with the provisions of Chapters 5 and 6 of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs.

Kategori Japan, Store selskaper

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.