Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Ashmore Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund

Kurs

830,41 NOK

Pr dato 18.03.2019

Siste 3 år

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0956117963

Løpende kostnad
2,64%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in Transferable Securities within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010. More particularly, the Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from equities and equity-related instruments issued by Small-Cap Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes, preferred stock, and from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer’s profitability (e.g. participation notes).

Kategori Vekstmarkeder, Små/mellomstore

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.