Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Artisan Global Value Fund A

Kurs

166,81 NOK

Pr dato 21.03.2019

Siste 3 år

8,48 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
IE00B8Q6N977

Løpende kostnad
1,86%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
10 000 NOK

Investeringsprofil

The investment objective of the Fund is to achieve maximum long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of equity and equity-linked securities quoted or traded on a Regulated Market and issued by companies worldwide. Equity and equity-linked securities in which the Fund may invest include common stock, preferred stock, convertible securities (Which may include preferred stock that can be converted into shares of the issuing company), Participation Certification and Depository Receipts. The Fund may also invest in emerging and less developed market such as Brazil, CHina and Russia. The extent of the Fund's investment in Russia is not expected to exceed 10% of its Net Asset Value.

Kategori Globale, Store selskaper, Verdi

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.