Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Artisan Global Opportunities Fund A

Kurs

147,70 NOK

Pr dato 15.03.2019

Siste 3 år

13,95 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
IE00B75GXZ78

Løpende kostnad
1,87%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
10 000 NOK

Investeringsprofil

The investment objective of the Fund is to seek to achieve maximum long-term capital growth. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in equity and equity-linked securities of US and non-US companies, including common stocks, preferred stocks, Participation Certificates and Depositary Receipts quoted or traded on a Regulated Market.

Kategori Globale, Store selskaper, Vekst

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.