Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Allianz Global Metals and Mining A

Kurs

454,02 NOK

Pr dato 19.03.2019

Siste 3 år

14,86 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 7 / 7

ISIN
LU0589944643

Løpende kostnad
1,84%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The investment policy aims to generate capital growth over the long term by investing in the global equity markets focusing on natural resources-related companies within the investment principles.

Kategori Bransjefond, Naturressurser

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.