Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Allianz Emerging Asia Equity A

Kurs

543,69 NOK

Pr dato 19.03.2019

Siste 3 år

7,57 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0348788117

Løpende kostnad
2,29%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The investment objective is to achieve capital appreciation in the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in the equity markets of the developing economies of Asia, within the framework of the investment principles. The Sub-Fund may invest up to 30% of Sub-Fund assets into the China A-Shares market either directly via Stock Connect or indirectly through all eligible instruments as set out in the Sub-Fund’s investment principles.

Kategori Asia eks. Japan

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.