Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Allianz China Equity A

Kurs

527,67 NOK

Pr dato 22.03.2019

Siste 3 år

11,32 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0348825331

Løpende kostnad
2,30%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The investment objective is to provide investors with capital appreciation in the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through People’s Republic of China (“PRC”) related investments in the equity markets. The Sub-Fund may invest up to 50% of Sub-Fund assets into the China A-Shares market either directly via Stock Connect or indirectly through all eligible instruments as set out in the Sub-Fund’s investment principles. The sub-fund may invest directly in Chinese A-Shares via the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Kategori Kina

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.