Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Alfred Berg Nordic Best Selection

Kurs

457,55 NOK

Pr dato 18.03.2019

Siste 3 år

4,92 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0010089527

Løpende kostnad
1,50%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
25 000 NOK

Investeringsprofil

Alfred Berg Nordic Best Selection har en diversifisert forvaltningsstil og investerer i de nordiske aksjemarkedene. Grundig selskapsanalyse ligger til grunn for investeringsvalgene i hvert enkelt marked. Morgan Stanleys 10 bransjer benyttes i risikostyringen. Bransjevektene i porteføljen kan ikke avvike mer enn 7,5 prosentpoeng fra vekt i referanseindeksen. Selskaps-og landsvektene kan ikke avvike mer enn 10 prosentpoeng. Porteføljen består normalt av 50-100 selskaper.

Kategori Norden

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.