Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Kurs

1 765,79 NOK

Pr dato 22.09.2020

Siste 3 år

10,14%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0008000767

Løpende kostnad
1,01%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
100 NOK

Investeringsprofil

Storebrand AksjeSpar er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i hele bredden av Storebrand-konsernet's aksjefondsutvalg; aktive aksjefond, modellbaserte faktorfond, samt indeksfond. Forvalters muligheter til å skape meravkastning over tid ivaretas i hovedsak gjennom vekting mot ulike geografisk områder, samt bruk av faktorfond og aktive fond. Investeringene fordeles normalt 1/4 i norske fond og 3/4 i internasjonale fond. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen består av 1/4 Oslo Børs Hovedindeks og 3/4 MSCI All Countries. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. For mer informasjon, se fondets prospekt.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.