Hopp til hovedinnholdet

Kurs

173,86 NOK

Pr dato 25.02.2020

Siste 3 år

12,13%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0237698914

Løpende kostnad
1,94%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet søker å oppnå en kombinasjon av verdi og langsiktig kapitalvekst gjennom investeringer i selskaper der det primære forretningsområde er eiendom og andre eiendomsrelaterte investeringer.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.