Hopp til hovedinnholdet

DNB Fund - ECO Absolute Return retail A (NOK)

  • Alt - Markedsnøytral - Aksjer

Kurs

948,86 NOK

Pr dato 20.06.2019

Siste 3 år

-3,81%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0547714369

Løpende kostnad
1,60%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

Målet med DNB ECO Absolute Return NOK er å oppnå absolutt avkastning gjennom å følge en målrettet strategi om å velge gode aksjeinvesteringer innen fornybar energi og relatert industri verden over. Fondet søker å gi en god absolutt avkastning som er uavhengig av den generelle utviklingen i aksjemarkedet. Dette oppnår fondet ved å kjøpe aksjer forvalter er positiv til og selge aksjer med negative utsikter, samt investere i derivater. Størstedelen av investeringene vil være i selskaper som er eksponert mot vind, sol, biodrivstoff, vannkraft, jordvarme eller andre relevante fornybare energier, det vil si selskaper som hjelper oss å bruke energi mer effektivt.

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Spar i DNB Fund - ECO Absolute Return retail A (NOK)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.