Hopp til hovedinnholdet

Delphi Norge A

  • Norge

Kurs

19 305,88 NOK

Pr dato 20.06.2019

Siste 3 år

9,59%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
NO0010039688

Løpende kostnad
2,00%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
100 NOK

Investeringsprofil

Delphi Norge er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). For mer informasjon, se fondets prospekt.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.