Hopp til hovedinnholdet

Delphi Europe A

  • Europa
  • Store selskaper
  • Blanding

Kurs

3 267,92 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

5,34%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0010039712

Løpende kostnad
2,00%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
100 NOK

Investeringsprofil

Delphi Europe er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i europeiske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS status, og referanseindeks er MSCI Europe NR. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.