Hopp til hovedinnholdet

Kurs

695,51 NOK

Pr dato 21.06.2019

Siste 3 år

9,17%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0193801577

Løpende kostnad
2,10%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet investerer hovedsaklig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer notert på børser i India samt i selskaper som har størstedelen av deres forretningsaktiviteter i India.

Spar i Danske Invest SICAV - India A

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.