Hopp til hovedinnholdet

Danske Invest Lux - Germany

Kurs

122,34 NOK

Pr dato 15.03.2019

Siste 3 år

Ingen tall

Gj. snitt årlig avkastning

ISIN
LU1204912619

Løpende kostnad
-

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.