Hopp til hovedinnholdet

Danske Invest SICAV - Emerging and Frontier Markets A NOK

  • Vekstmarkeder
  • Små/mellomstore

Kurs

131,78 NOK

Pr dato 25.06.2019

Siste 3 år

7,94%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU1204910753

Løpende kostnad
2,30%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet investerer hovedsaklig i selskaper som er hjemmehørende i eller som har sin hovedaktivitet i fremvoksende eller frontier markeder (definert av MSCI) og som er notert eller som omsettes på et regulert marked. Fondet investerer hovedsaklig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som f. eks. warrants og P-notes samt finansielle derivater. Fondet kan investere opp til 10% av fondets kapital i selskaper som er notert på Shanghai Hong Kong Stock Connect. Investeringsstrategien er aktiv. Investeringene vil bli gjort i henhold til forventet avkastning; sektorer, land og valutaer kan i den forbindelse over- eller undervektes.

Spar i Danske Invest SICAV - Emerging and Frontier Markets A NOK

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.