Hopp til hovedinnholdet

Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia A (NOK)

  • Vekstmarkeder eks. Russland

Kurs

573,35 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

8,61%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0156840208

Løpende kostnad
1,95%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Eastern Europe Convergence investerer i omsettelige verdipapirer, hovedsaklig aksjer, som er notert på offisielle børser primært i Øst Europa, med unntak av Russland. Investeringene i Øst Europa kan være i land: Polen, Ungarn, Den Tsjekkiske Republikk, Estland, Latvia, Litauen, Slovenia, Slovakia, Romania, Bulgaria, Kroatia, Ukraina, Tyrka, Malta og Kypros samt andre øst europeiske land som er medlemmer av enten OECD eller EU.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.