Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Begrunnelse for utvelgelse

Fondet har en spesialisert og unik forvaltningsstil hvor de søker en kombinasjon av verdi- og kvalitetsselskaper. Historisk har forvalterne demonstrert en evne til å velge de riktige selskapene.

Forvalter utviser mye kunnskap og interesse rundt selskapene han investerer i. Interessefellesskapet med kunder er også veldig sterkt gjennom variabelt honorar, eierstruktur av forvalgningsselskapet.

Avkastningsmessig har fondet hatt en god del motgang det siste året, men det har ikke svekket oss i troen på at dette er et fond som kan levere svært god avkastning til andelseierene fremover.

Begrunnelse for utvelgelse logo

VÅRE EKSPERTERS VURDERING

Fondsmandat

Fondet investerer i kun 33 selskaper, og dette er et statisk tall. Fokus er på verdsettelse og kvalitet, med en disiplinert og repeterbar investeringsprosess.

Typisk investeres det i store og mellomstore dypt undervurderte selskaper. Forvalter mener at selskapene skal ha minst 35% oppside og minst være i stand til å generere tosifret avkastning på investert kapital. Utgangspunktet er egne fundamentalanalyser og fondet unngår selskaper som er i overkant kompliserte, eller hvor det er behov for spesialisert teknisk kunnskap.

Forvalter

Lyrical Asset Management, ble satt opp i 2008 av Andrew Wellington, som forvalter fondet, og Jeff Keswin. Fondsselskapet holder til i New York og har totalt 30 ansatte.Total forvaltningskapital er rundt 75 milliarder kroner.

Andrew Wellington, som eier 50% av Lyrical Asset Management, hadde med seg solid erfaring fra 3 andre forvaltningsorganisasjoner før han satte opp selskapet for 10 år siden. Han er støttet av 3 analytikere.

SKAGENs anbefalte eksterne aksjefond kan ikke oppfattes som en personlig investeringsanbefaling (investeringsrådgivning). De anbefalte eksterne aksjefondene er valgt ut fra en rekke kriterier av profesjonelle forvaltere. Dersom du ønsker investeringsrådgivning, som er hensyntatt din økonomiske situasjon og risikotoleranse, kan du kontakte Kundeservice.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up