Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Begrunnelse for utvelgelse

Frontier markets svinger mer og er ofte mindre likvide enn mer utviklede markeder. Gjennom å investere i selskaper med vedvarende høy avkastning, finner fondet lommer av muligheter som kompenserer for noe av dette, samtidig som det kan gi attraktiv avkastning over tid.

Fondet unngår å investere i energi- og råvareaksjer på grunn av ESG og råvareprisrisiko.

Begrunnelse for utvelgelse logo

VÅRE EKSPERTERS VURDERING

Fondsmandat

Fondet investerer typisk i 30-50 aksjer i frontier markets. Disse markedene er billige av natur og de fleste av dem er innrettet for å vokse i et raskere tempo enn utviklede og tradisjonelle fremvoksende markeder. Fondet plukker kvalitetsaksjer som handles til rabatt.

Forvalterne ser også på overliggende trender for å å unngå land som opplever strukturell motvind. De fleste av aksjene er rettet mot lokalt forbruk.

Forvalter

Coeli er et svensk forvaltningsselskap etablert i 1994. De har nå over 1 milliard USD i forvaltningskapital. Coeli driver en multi-boutique-struktur med flere selvgående investeringsteam. James Bannan og Hans-Henrik Skov forvalter frontiermarkets-mandatet.

De er basert i Malmö, har jobbet sammen siden 2007, og kom fra BankInvest i Danmark.

SKAGENs anbefalte eksterne aksjefond kan ikke oppfattes som en personlig investeringsanbefaling (investeringsrådgivning). De anbefalte eksterne aksjefondene er valgt ut fra en rekke kriterier av profesjonelle forvaltere. Dersom du ønsker investeringsrådgivning, som er hensyntatt din økonomiske situasjon og risikotoleranse, kan du kontakte Kundeservice.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up