Hopp til hovedinnholdet

BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus Classic

  • Globale
  • Store selskaper
  • Blanding

Kurs

1 764,23 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

12,21%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU1056591487

Løpende kostnad
1,99%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet søker å øke verdien på sine aktiva i et mellomlangt tidsperspektiv ved å investere i aksjer utstedt av selskaper utvalgt med basis i en investeringsprosess som legger vekt på grunnleggende nøkkeltall i selskapene. Det er aktivt forvaltet, og kan derfor investere i verdipapirer som ikke er inkludert i indeksen som er MSCI AC World (NR). Inntekt reinvesteres systematisk.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.