Hopp til hovedinnholdet

BlackRock Pacific Equity Fund A2

  • Asia - Stillehavsområdet ink. Japan

Kurs

297,57 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

5,96%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0035112944

Løpende kostnad
1,86%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet søker langsiktig avkastning gjennom aksjeinvesteringer i Japan og utviklingsland i de asiatiske Stillehavsregionene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.