Hopp til hovedinnholdet

BlackRock Japan Flexible Equity Fund A2

Kurs

111,83 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

Ingen tall

Gj. snitt årlig avkastning

ISIN
LU0212924517

Løpende kostnad
-

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.