Hopp til hovedinnholdet

BlackRock Emerging Europe Fund A2

  • Vekstmarkeder

Kurs

1 090,74 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

14,71%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0011850392

Løpende kostnad
2,25%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Det underliggende fondets målsetting er å maksimere totalavkastningen ved å investere minst 70% av dets totale midler i aksjer til selskaper som har sete i, eller utøver hoveddelen av deres økonomiske aktivitet i europeiske land som er under utvikling. Det kan også investere i selskaper som har sete i og rundt, eller utøver en hovedsaklig part av deres økonomiske aktivitet i og rundt middelhavsområdet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.