Hopp til hovedinnholdet

Aviva European Equity Fund B

  • Europa
  • Fleksibel kapitalisering

Kurs

90,27 NOK

Pr dato 21.06.2019

Siste 3 år

3,25%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0010019577

Løpende kostnad
2,04%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Å oppnå kapitalvekst ved å investere primært i en portefølje av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer pålydende i euro. Referanseindeksen for dette fondet omfatter kun de landene som er med i Den europeiske pengeunionen. Fondets pålydende valuta er euro.

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Spar i Aviva European Equity Fund B

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.