Hopp til hovedinnholdet

Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap

  • USA
  • Mellomstore selskaper

Kurs

2 368,24 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

Ingen tall

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0568602824

Løpende kostnad
1,95%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

To achieve long-term capital growth. Specifically, the sub-fund seeks to outperform (after applicable fees) the MSCI USA Mid Cap index (Russell 1000 Growth (Total Return) index until May 3, 2017) over any given 5-year period. The sub-fund invests mainly in medium capitalisation (large capitalization until May 3, 2017) equities in the United States. Specifically, the sub-fund invests at least 85% of assets (67% until May 3, 2017) in equities of companies that: - are headquartered, or do substantial business, in the United States, - have a market capitalisation within the range of the MSCI USA Mid Cap index (market capitalisation of at least USD 1 billion at the time of the purchase until May 3, 2017), - are listed in the United States or in one of the OECD countries.

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.