Hopp til hovedinnholdet

Amundi Funds Equity Greater China

  • Kina og nærliggende

Kurs

1 481,73 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

12,20%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0552028937

Løpende kostnad
2,15%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The Sub-Fund invests mainly in equities of companies in China, Hong Kong and Taiwan. Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in equities of companies that are headquartered or do substantial business in Hong Kong, the People’s Republic of China or Taiwan. Investments in Chinese equities can be made either through authorised markets in Hong Kong or through the Stock Connect. The Sub-Fund may invest less than 30% of net assets in China A shares and B shares (combined).

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.