Hopp til hovedinnholdet

Alfred Berg Norge - Nordic Best Selection

Kurs

463,54 NOK

Pr dato 30.04.2019

Siste 3 år

Ingen tall

Gj. snitt årlig avkastning

ISIN
NO0010089527

Løpende kostnad
-

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
25 000 NOK

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.