Hopp til hovedinnholdet

Aberdeen Responsible World Equity Fund A

Kurs

102,63 NOK

Pr dato 15.02.2019

Siste 3 år

Ingen tall

Gj. snitt årlig avkastning

ISIN
LU0278938138

Løpende kostnad
-

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.