Hopp til hovedinnholdet

Aberdeen North American Equity Fund A

  • USA
  • Store selskaper
  • Vekst

Kurs

275,90 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

13,00%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0011963831

Løpende kostnad
1,69%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in the United States of America; and/or, of companies which the preponderance of their business activities in the United States of America; and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in the United States of America.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.