Hopp til hovedinnholdet

Aberdeen Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A

  • Bransjefond
  • Infrastruktur

Kurs

69,34 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

6,47%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0523223757

Løpende kostnad
2,02%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies active in the field of infrastructure related sectors, and which have their registered office in an Emerging Market country; and/or, of companies which have the preponderance of their business activities in an Emerging Market country and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in an Emerging Market country. These sectors or industries consist of companies that, for example, obtain a substantial part of their sales and revenues from: energy and power, engineering and construction, electrical equipment, environmental services, materials, real estate development, resources, transportation and utilities. Furthermore, the Fund may invest in companies which obtain the majority of their revenues by financing the above activities.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.