Hopp til hovedinnholdet

Kurs

243,43 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

12,82%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0231483743

Løpende kostnad
1,98%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office in China; and/or, of companies which have the preponderance of their business activities in China; and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in China. The Fund may invest up to 30% of its assets in equity and equity-related securities of the above types of issuers listed on PRC stock exchanges or traded on other PRC markets, through available QFII and RQFII quotas, the Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programme or by any other available means.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.