Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Aberdeen Responsible World Equity Fund A

Kurs

102,63 NOK

Pr dato 15.02.2019

Siste 3 år

ISIN
LU0278938138

Løpende kostnad
-

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Kategori

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.