Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

AB - Low Volatility Equity Portfolio A

Kurs

234,62 NOK

Pr dato 22.03.2019

Siste 3 år

9,40 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 4 / 7

ISIN
LU0861579265

Løpende kostnad
1,70%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
300 NOK

Investeringsprofil

The Portfolio's investment objective is long term capital growth.In seeking to achieve the Portfolio's objective the Investment Manager seeks to identify equity securities that it believes have fundamentally lower volatility and less downside risks in the future. The Investment Manager uses its proprietary risk and return models as well as its judgment and experience in managing investment portfolios to construct a portfolio that seeks to minimize volatility while maximizing quality exposure. The Portfolio will predominantly invest in equity securities of companies in developed markets, however the Portfolio is not restricted from purchasing equity securities in any country, including emerging markets.

Kategori Globale, Store selskaper, Blanding

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.