Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

AB - Eurozone Equity Portfolio AX

Kurs

133,28 NOK

Pr dato 18.03.2019

Siste 3 år

10,13 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0095325956

Løpende kostnad
1,76%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
300 NOK

Investeringsprofil

Under normale omstendigheter investerer Fondet hovedsakelig i aksjer i selskaper som er basert i, eller som utfører det meste av sin økonomiske virksomhet i land i eurosonen. Formålet er å identifisere verdipapirer som er attraktivt priset i forhold til sitt potensial for fremtidig inntjening. Fondet kan bruke derivater (i) for å oppnå ytterligere eksponering, (ii) for effektiv porteføljeforvaltning og (iii) i arbeidet med å redusere potensielle risiko.

Kategori Euroland, Store selskaper

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.