Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er Statsobligasjonsindeks 0.5. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Referanseindeksen representerer ikke fondets risikoprofil og mandat fullt ut. Fondets svingninger i avkastning kan derfor være høyere enn for referanseindeksen.

Beregn avkastning (i NOK)

calendar_today
calendar_today
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
18.09.1998 mill. 250,00 NOK Statsobligasjonsindeks 0.5 NO0008004017
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Sigve Stabrun

Porteføljeforvalter Storebrand Asset Management
SKAGEN Høyrente

Pr dato 31.12.2020 - 36,47 % av den totale porteføljen

Danske Bank A/S

4,13 %

OBOS BBL

4,10 %

Norwegian Property ASA

3,92 %

Brage Finans AS

3,77 %

Pareto Bank ASA

3,70 %

Sparebank 1 Lom og Skjåk

3,61 %

Bank Norwegian AS

3,61 %

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

3,55 %

Steen & Strøm AS

3,20 %

Scania CV AB

2,90 %

Se oversikt over alle investeringer
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.