Hopp til hovedinnholdet
Pr dato 24.04.2017

Kurs

100,17 NOK

Siste 3 år*

1,69 %

Investeringshorisont

Kort tidshorisont

Risikoprofil

1 av 7

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er Statsobligasjonsindeks 0.25. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

Beregn avkastning (i NOK)
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindex ISIN
14.03.2003 771 mill. NOK 5 000 000,00 NOK Statsobligasjonsindeks 0.25 NO0010178106
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Ola Sjöstrand

Porteføljeforvalter
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Elisabeth Gausel

Porteføljeforvalter
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Pr dato 31.03.2017 - 60,39 % av den totale porteføljen

Sparebanken Vest

18,74 %

Gjensidige

9,15 %

Jæren Sparebank

6,69 %

Sparebank1 SMN

4,96 %

Sparebank 1 Nordvest

4,04 %

Obos Banken

3,76 %

Sparebank 1 Nord-Norge

3,28 %

Sparebanken Øst

3,26 %

Sparebanken Sogn og Fjordane

3,25 %

Skandiabanken ASA

3,25 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.