Hopp til hovedinnholdet
Pr dato 24.04.2017

Kurs

149,14 NOK

Siste 5 år*

8,57 %

Investeringshorisont

Minimum 5 år

Risikoprofil

4 av 7

*Gjennomsnittlig årlig avkastning

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid, gjennom å investere i en portefølje som består av 60 prosent av våre aksjefond og 40 prosent av våre rentefond.

SKAGEN Balanse 60/40 passer for investorer som ønsker å spre investeringene sine mellom aksje- og rentefond og ha en automatisk rebalansering for å holde denne balansen jevn.

Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

SKAGEN Balanse 60/40 gjør det mange syns er vanskelig: Det kjøper andeler i aksjefond i nedgangstider og andeler i rentefond i oppgangsperioder. Således opprettholdes balansen på 60/40 over tid. Fondets referanseindeks er SKAGEN Balanse 60/40 kombinert indeks. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Beregn avkastning (i NOK)
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindex ISIN
29.02.2012 358 mill. NOK 250,00 NOK SKAGEN Balanse 60/40 kombinert indeks NO0010492416
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Beate Bredesen

Porteføljeforvalter
SKAGEN Balanse

Pr dato 31.03.2017 - 99,66 % av den totale porteføljen

SKAGEN Global

30,68 %

SKAGEN Kon-Tiki

15,21 %

SKAGEN Vekst

15,03 %

SKAGEN Høyrente Institusjon

14,54 %

SKAGEN Høyrente

14,49 %

SKAGEN Avkastning

9,71 %

Not Applicable

0,00 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.