Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Endring av indeks: Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av NORM2FRN og NOGOVD5. Frem til 01.02.21 var referanseindeksen en sammensatt indeks bestående av NORM2FRN og ST5X. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Morningstar

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Avkastning investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av norske obligasjoner og sertifikater. I tillegg investerer fondet i obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert regjeringer over hele verden.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et obligasjonsfond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje. På grunn av svingninger i obligasjonskurser bør investorer ha minst et års investeringshorisont.

Siste rapport for fondet:

Blank

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 80 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN) og 20 % NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGOVD5). Frem til 01.02.21 var referanseindeksen en sammensatt indeks bestående av 80 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN) og 20 % Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 5 år (ST5X). Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning.

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
16.09.1994 1 295 mill. NOK 250,00 NOK NORM2FRN & NOGOVD5 NO0008000452
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Sondre Solvoll Bakketun

Porteføljeforvalter
SKAGEN Tellus

Pr dato 31.12.2021 - 36,97 % av den totale porteføljen

Nordea

5,44 %

4,73 %

Sparebank 1 Nord-Norge

3,90 %

BN Bank

3,87 %

Storebrand Bank ASA

3,86 %

Vestland Fylkeskommune

3,15 %

African Development Bank

3,04 %

Eika Boligkreditt AS

3,03 %

Romanian Government

2,86 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up