Hopp til hovedinnholdet

Michael Hasenstab forvalter fondet sammen med Sonal Desai.

Dette er Templeton Global Bond Fund

Kjøper statsobligasjoner gjennom grundig makroanalyse. Søker å oppnå meravkastning gjennom posisjonering mot fallende renter, appresierende valuta og håndtering av durasjon. Fondet holder typisk 25-35 «syn» til enhver tid og er således også svært konsentrert. Har også historisk hatt en større eksponering enn andre mot fremvoksende økonomier.

Derfor passer det i SKAGEN Select

Eksponering mot statsobligasjoner bredder ut obligasjonsporteføljen, og fondets frihetsgrader gjør også at forvalter har muligheter til fult ut å utøve sitt makrosyn.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.