Hopp til hovedinnholdet

Det aktuelle fondet ledes av Edward Robertson og har i overkant av 3 milliarder USD under forvaltning.

Dette er Somerset Capital Management

Har en svært risikoorientert tilnærming der de søker å katergorisere en aksje basert på fire ulike risikofaktorer. Dette avgjør om de vil kjøpe (eventuelt selge) den aktuelle aksjen, og er også med på å skape en portefølje som generelt sett vil ha høyere kvalitet enn snittet.

Derfor passer de i SKAGEN Select

Som følge av ulike filosofi har de lav korrelasjon med SKAGEN Kon-Tiki og tenderer til å prestere bra i de periodene der markedet ikke går i favør av SKAGEN Kon-Tiki. Vi har investert i en «egen» andelsklasse, «... ex Tobacco». Stor grad av interessefellesskap med kunde.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.