Hopp til hovedinnholdet

Fondet forvaltes av Ed Farley og Filippo Arcieri fra henholdsvis London og Newark.

Dette er PGIM Global Corporate Bond Fund

Fondet søker å generere en meravkastning over sammenligningsindeks på 1 prosentpoeng årlig, utelukkende fra kredittseleksjon. Dette innebærer at de ikke tar syn på durasjon eller valuta. De har et stort kredittanalysemiljø som gjennomgår hvert selskap og gir hvert selskap en kredittrating.

Derfor passer det i SKAGEN Select

Gir bred og god global eksponering mot selskapsobligasjoner og er med på å høyne den gjennomsnittlige rentedurasjonen i SKAGEN Select-fondene.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.