Hopp til hovedinnholdet

Dette er Payden 

Dette er et konservativt produkt, hvor målsetningen er å gi generelt rentenivå pluss 2-3 prosentpoeng. De har anledning til å ta inn mange ulike rentebærende investeringer, i tillegg til å mindre taktiske posisjoner hovedsakelig for å sikre seg mot ekstreme utfall. Diversifisert portefølje der den primære oppgaven er å beskytte kapitalen.

Derfor passer det i SKAGEN Select

Renteprodukt med lave forventede svingninger og med lav korrelasjon til andre rentefond i porteføljen. Er samtidig et produkt som kan kapitalisere på en eventuell renteoppgang og har store frihetsgrader.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.