Hopp til hovedinnholdet

 Forvalterne og gründerne Michael Lindsell og Nick Train eier 70% av selskapet. Hovedvekten av forvaltningskapitalen er knyttet til deres globale strategi og et fond som kun investerer i UK.

Dette er Lindsell Train

Finner undervurderte selskaper med vedvarende kraft i sin merkevare, og har høyt fokus på utbytte. Har høy konsentrasjon i sin portefølje og få transaksjoner – er svært tålmodige. Har også fokus på å finne selskaper med vekst i egenkapitalavkastningen.

Derfor passer de i SKAGEN Select

Annerledes filosofi og portefølje enn  SKAGEN som historisk har gitt, og forventes å gi lav korrelasjon fremover. Presterer typisk bedre enn markedet i fallende perioder. Stor grad av interessefellesskap med kunde.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.