Hopp til hovedinnholdet

De er kanskje best kjent som en stor aktør innen Private Equity. Fondet forvaltes av 5 personer med ulikt sektoransvar, og ledes av Christian Scherrer.

Dette er LGT Capital Partners

Bygger en portefølje med 40 – 70 bærekraftige aksjer med høy kvalitet og likviditet. Har for tiden rundt 1,4 millioarder USD til forvaltning. I motsetning til mange andre aksjefond vil disse også kunne endre porteføljesammensetningen basert på makrosyn. Sistnevnte brukes også til å redusere valutarisiko i porteføljen.

Derfor passer de i SKAGEN Select

Dette er et eksplisitt etisk fond, noe som skyldes eiers fokus på bærekraft. Fondet har hatt lav korrelasjon til SKAGENs fond og har stått godt imot i fallende markeder. Har klart å gi meravkastning i mange typer markeder, men spesielt deres fokus på kvalitetsaksjer er noe som bidrar positivt inn i SKAGEN Select-fondene.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.