Hopp til hovedinnholdet

De to forvalterne er blant de fire gründerne. Fondet har rundt 220 millioner GBP under forvaltning, og vil stenges for nye investorer når de når 1 milliard GBP.

Dette er Kennox

Leter etter selskaper som handles lavere enn 12 ganger hva de definerer som normalisert inntjening, og med potensial for oppvurdering. De har en høyt konsentrert portefølje og er svært risikoorientert i både analyse og porteføljekonstruksjon. Har blant annet alltid hatt en eksponering mot gull for å beskytte nedside.

Derfor passer de i SKAGEN Select

Sterkt fokus på nedsiderisiko, og forvalterne er generelt mer bekymret for å tape penger enn den gjennomsnittlige forvalter. Dette gir en portefølje med gode korrelasjonsegenskaper til SKAGENs fond og som bør gå relativt sterkt i fallende markeder. Stor grad av interessefellesskap med kundene.

 

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.