Hopp til hovedinnholdet

I hovedsak eid av grunnleggerne, ansatte og deres familier. Svært akademisk i sin tilnærming og har tilknyttet seg mange høytstående økonomer.

Dette er Dimensional Global Short Fixed Income Fund

Fondet kan kun kjøpe obligasjoner som er rated høyere enn AA og som har kortere løpetid enn 5 år. Obligasjonene kan være utstedt av stater og selskaper. Strategien går ut på å finne det bratteste punktet på rentekurven og investere der, og de bruker således kun informasjon i prisene til å avgjøre hvordan pengene skal investeres.

Derfor passer det i SKAGEN Select

En annerledes tilnærming ettersom de verken gjør selskapsanalyser eller investerer basert på makrosyn. Lavrisikoeksponering både gjennom durasjon og den høye kredittkvaliteten.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.