Hopp til hovedinnholdet

Dette er Ashmore

Ashmore er verdiorienterte og ser etter gode forretningsmodeller med høy egenkapitalavkastning, sterke balanser og solide kontantbuffere. Har fokus på langsiktig inntjening i selskapene. Holder typisk en aksje i 1-3 år, og har sterkt fokus på likviditet i aksjen.

Derfor passer de i SKAGEN Select

Gir tilgang til et nytt marked og har også gjennom dette hatt lav korrelasjon til SKAGENs egne fond. Et av de mest attraktivt prisede fondene innenfor dette markedet, og har fortsatt kapasitet til å vokse uten at det går ut over avkastningen.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.